AR-GE Çalışmaları

DIFOSE, Türkiye’de adli bilişim sektörünün gelişmesi ve hak ettiği yeri ve değeri bulması amacıyla kuruluşundan bu yana Ar-Ge çalışmalarına önem vermektedir. DIFOSE ekibi tarafından yapılan ve halen devam etmekte olan Ar-Ge çalışmaları aşağıdaki başlıklarda altında belirtilmiştir.

1. Türkçe Adli Bilişim Yazılımı

Türkiye’de adli bilişim sektörünün en önemli sorunlarından birisi Türkçe ara yüze sahip yazılım ve donanımların yok denecek kadar az olmasıdır. Maalesef, bu alanda kullanılan yazılım ve donanımların tamamının ara yüzü İngilizcedir. Bu durum, kullanılan yazılım ve donanımların, kullanımını yaygınlaştırma, geliştirme, teknik destek ve eğitim alanlarında bir takım sorun ve problemlere neden olmaktadır. Bir diğer husus ise, bu alanda kullanılan yazılımların eğitimini almak amacıyla yurtdışına personel gönderilmesi de ilave masraflara neden olmaktadır.

DIFOSE, Türkiye’deki adli bilişim sektörüne hem bir yenilik hem de %100 Türkçe adli bilişim yazılımı kazandırmak amacıyla 2013 Haziran’ında çalışmalara başlamıştır. Yapılan teşebbüsler sonucunda veri kurtarma alanında tüm dünyaca tanınmış olan Avustralya’nın GetData firması ile işbirliğine giderek tüm ara yüzü ve menüleri Türkçe olan ve Türkçe derlenen ilk adli bilişim yazılımı Forensic Explorer’ın çözüm ortağı olmuş ve sıra ile Forenic Imager, Mount Image Pro yazılımlarının Türkçe sürümlerini tamamlamıştır.

a. Forensic Explorer: Adli bilişim alanında komple çözüm sunan, rakiplerine kıyasla kullanımı son derece kolay, hızlı, kullanıcı dostu bir ara yüze sahip GetData firması tarafından geliştirilen ilk Türkçe adli bilişim yazılımıdır. Yazılım bünyesinde bulunan Veri Kazıma (Data Carving), Klasör Kurtarma (Folder Recovery), Gölge Kopya (Volume Sahadow Copy) açma, adli kopya canlandırma (Live Boot) ve gelişmiş filtreleme özellikleri ile rakiplerine fark atmıştır. Yazılımın 30 günlük deneme sürümünü indirmek için lütfen http://www.forensicexplorer.com/download.php adresine erişim sağlayınız.

b. Forensic Imager: Bir bilişim olayı ya da suistimali esnasında dijital delillerin zaman kaybedilmeden, zarar vermeden ve hukuki geçerliliğinin sağlanarak toplanması için kullanılan ve GetData firması tarafından ücretsiz olarak dağıtılan bir yazılımdır. Yazılımı indirip kullanmak için lütfen http://www.forensicimager.com/ adresine erişim sağlayınız.

c. Mount Image Pro: Daha önce adli kopyası alınmış olan bir veri depolama aygıtına ait adli kopyayı işletim sistemine bağlayıp canlı inceleme yapmak için kullanılan ve GetData tarafından geliştirilen bir adli bilişim yazılımıdır. Yazılım pek çok adli bilişim uzmanı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Yazılımın 14 günlük deneme sürümünü indirmek için lütfen http://www.mountimage.com adresine erişim sağlayınız.

ç. Oxygen Forensic: Dünya çapında mobil cihaz adli incelemelerinde en fazla kullanılan çözümlerden birisi olan Oxygen Forensic ile yazılımın ara yüzünün Türkçe olması konusunda iş birliği anlaşması imzaladık ve yazılımın tüm menülerinin Türkçe’ye çevrilmesi çalışmalarına başladık.

2. Türkçe BT Denetim ve Güvenlik Yazılımları

a. LogCollector: Bir BT ağ altyapısındaki kullanıcı ve ağ (network) aktivitelerinin etkili bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için hazırlanmış özel bir uygulama çözümüdür. LogCollector, özellikle iç tehditlerin ortaya çıkarılması ve önlenmesinin yanı sıra, BT maliyetlerinin azaltılması, kurumsal iş verimliliğin artırılmasına ciddi katkılar sağlamaktadır.

Ağ güvenlik ve verimliğini artırmak ve 5651 sayılı yasaya uyumlu olmak isteyen kurum ve kuruluşların kullanabilecekleri bir yazılım çözümüdür. LogColletcor’ün ağa bağlı bilgisayarlar, dosya sunucular ve Windows Active Directory üzerinde çalışabilen üç farklı sürümü bulunmaktadır.

b. SmartBurner: Yazdırılabilen CD/DVD/BR ortamların kullanıldığı ve bilgi güvenliğinin önem kazandığı tüm işletme ve kurumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SmartBurner, dosya bilgilerini sayısal imzası (hash değeri) ile birlikte kayıt altına alan ilk ve tek ortam yazma yazılımıdır. Yazdırılabilir ortam (CD/DVD/BR) kullanımının gerekli olduğu kurumlarda bilgi güvenliğinin önemli bir zincir halkasını oluşturur.

3. Türkçe Açık Kaynak Siber Olaylara Müdahale DVD’si (DIFOSE Linux)

DIFOSE, bugüne kadar ülke genelinde vermiş olduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleri esnasında sık sık açık kaynak kodlu ve içerisinde özgür yazılımların bulunduğu Türkçe Siber Olaylara Müdahale DVD’sinin eksikliğini hissetmiş olup, bu yönde çalışmalara başlamıştır. İlk Türkçe Siber Olaylara Müdahale DVD’sini çok yakında yayınlamayı planlamaktadır.

4. Türkçe Adli Kopya Alma Cihazı

DIFOSE, adli bilişim alanında kullanılan cihaz ve sistemlerde yurt dışına olan bağımlılığı azaltacak ve milli çözümler üretmeyi hedefleyen çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda, Türkçe Linux işletim sistemi kurulu bir el bilgisayarı üzerine sayısal imza kullanarak adli kopya alabilen bir sistemi tasarlayarak ilk örneğini üretmiştir. Halen ürünü geliştirme çalışmalarına halen devam edilmektedir.