Adli Bilişim Laboratuvarı

Gerek adli bilişim ve gerekse bilişim güvenliği sektörlerinin en büyük ihtiyacı, karşılaşılan bir bilişim olayı, suiistimal ya da suç incelmesinde “Kim, ne zaman, nerede, neyi, nasıl, ne şekilde ve niçin yapmış?” sorularına cevap verebilecek imkân ve kabiliyete sahip olmaktır. Ancak, bu soruların cevaplarını bulmak için sistemlerin altyapısının müsait, gerekli inceleme ve analizi yapabilmek için ise bazı özel yazılım ve donanımların kullanılması gerekmektedir.

Bu alanda ihtiyacı karşılayacak her türlü dijital verilerin bulunduğu sabit ve taşınabilir diskler, RAID sistemler, cep telefonu, SIM kart, tablet bilgisayar, USB bellek, hafıza kartları, çipler, CD/DVD/BlueRAY gibi optik medyalar, floppy disket, ZIP kartuş ve kasetler üzerinde detaylı inceleme yapabilecek bir laboratuvarın kurulup hizmete alınması için aşağıdaki hususlar göz önünde tutulmalıdır:

• Laboratuvarda çalışacak kişi sayısı

• Laboratuvarın büyüklüğü

• Elektrik altyapısı ve kesintisiz güç kaynağı

• Havalandırma ve soğutma

• Fiziki, personel ve bilişim güvenliği

• En fazla iş yükü olan alanlar ve günlük üretilecek iş kapasitesi

• Yazılım ve donanım ihtiyaçları

• Bilgisayar ağı ve haberleşme sistemi

• Sistem odası

• Güvenli oda

• Rapor hazırlama ve sunum bölümü

• Ağ üzerinden dağıtılmış görevler yönetimi

• Test ve simülasyon bölümü

Görüldüğü üzere, adli bilişim laboratuvarı sadece yazılım ve donanımdan ibaret olmayıp, tüm sistemlerin özenle planlanarak bir biri ile uyumlu ve koordineli bir şekilde işletilmesidir. İşletme esnasında en önemli husus ise laboratuvarın fiziki, personel ve bilişim güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmış olmasıdır.

Laboratuvar kurulum hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve hizmet talep etmek için lütfen iletişime geçiniz.