Kalite Politikası

Kalite Politikamız;
  • Kuruluşumuzun vizyonu ve misyonu doğrultusunda, daima gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılamayı;
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini sürekli analiz ederek “Müşteri Memnuniyetini” sürekli geliştirmeyi;
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi;
  • Kişilerin katılımı, Liderlik ve Müşteri Odaklılık kapsamında, tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde şirket ve bölüm hedeflerine ulaşılması;
  • KYS ve BGYS süreçlerimizin değişikliklere karşı düzenli gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici ve gerektiğinde iyileştirici yaklaşımların belirlenmesi ve benimsenmesi;
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı hedefiyle, süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye taşınması;
  • Yenilikçi yaklaşımların desteklenerek, çalışan yetkinliklerini artıracak eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi faaliyetlerimizi Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre bir çerçevede yöneterek, “Siber Güvenlik ve Adli Bilişim” Sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, kalite açısından öncü kuruluş olmak amacıyla; ekip olarak çalışacağımızı
taahhüt ediyoruz.