Güvenli Veri Silme

 

Kişisel, kurumsal ve özel nitelik taşıyan bilgiler çeşitli diskler, USB bellek, hafıza kartı, kaset, ZIP sürücü, CD, DVD, BluRay gibi optik ve manyetik saklama ortamlarında saklanmaktadır. Ancak, bu saklama ortamlarında saklanan bilgilerin tamamı aynı gizlilik seviyesinde değildir. Bu saklama ortamlarında yer alan bilgilerin çalınması, kaybedilmesi ya da yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda hem kişiler hem de kurumlar çok büyük maddi ve manevi kayba uğramaktadırlar. Bilgi güvenliğindeki en önemli üç kriter:

  • Gizlilik
  • Bütünlük
  • Süreklilik

kavramlarıdır ve bu kavramlar kişisel ve kurumsal bilgi güvenliği açısından sonra derece önemlidir. Temel bilgi güvenliğini sağlamak için ilk önce yapılması gereken kişisel ya da kurumsal bilgilerin aşağıdaki başlıklar altında tasnif edilmesine ihtiyaç vardır:

Açık Bilgi (Public): Yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda kişi ya da kuruma maddi ya da manevi zararı olmayan tasnif dışı bilgilerdir. Reklam, tanıtım, duyuru gibi herkese açık olan bilgiler bu grup içerisinde yer almaktadır.

Hassas Bilgi (Sensitive): Yetkisiz erişim, değiştirilme, silme ve bozmaya karşı korunması gereken bilgilerdir. Bu tür bilgilerin yetkisiz olarak değiştirilmesi, silinmesi ve bozulması durumunda kurum ve kişiler zor durumda kalabilir.

Özel Bilgi (Private): Kişi ya da kurumun kendisine ait özel bilgilerdir. Bu tür bilgilerin açığa çıkması durumunda kişi ve kurum zor durumda kalabilir. Özellikle, kişi ve kurumlara ait finansal, sağlık, harcama, gelir ve gider gibi bilgiler bu kapsamda yer almaktadır.

Gizli Bilgi (Secret ): Bu tür bilgilerin başkasının eline geçmesi durumunda kişi ve kurum zor durumda kalır ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilir. Örneğin, Ar-Ge bilgileri, gizlilik ihtiva eden yazışmalar, ürünlere ait özel bilgiler, formüller, ticari sırlar bu tür bilgilere örnek gösterilebilir.

Hayatın doğal akışı içerisinde kullanımda olan pek çok bilgisayar ve bilişim sistemleri el değiştirir. Kurumdan ayrılan bir personelin bilgisayarı bir başkasına verilir, eski çalışan kurumda kullandığı kişisel bilgisayarı beraberinde götürebilir, ekonomik ömrünü tamamlamış olan bilgisayar ve bilişim sistemleri ile veri depolama aygıtları hurda olarak satılabilir ya da ikinci el bilgisayar ve bilişim sistemleri satın alınarak kullanılabilir.

Yaşanan pek çok olay göstermiştir ki, bilgisayar ve bilişim sistemlerinin veri depolama aygıtları güvenli silme metodu ile silinmez ise veriler silinmiş sayılmamaktadır ve veri kurtarma yazılımları ile geri getirilebilmektedir. Bu nedenle, sahibi el değiştirecek olan bilgisayar ve bilişim sistemlerinin sabit disklerinde bulunan verilerin kişisel ve kurumsal bilgi güvenliği kapsamında güvenli olarak silinmesi hayati öneme sahiptir.

DIFOSE, aşağıdaki yöntemlerle yerinde güvenli silme hizmeti vermektedir:

  • Özel cihaz ve yazılımlar kullanarak NATO, DOD, AFS ve Gutmann gibi dünyaca tanınan standartlarda WIPE (Güvenli Silme) işlemi
  • Degauss yöntemi ile manyetik diskler içerisindeki verilerin imha etme
  • Veri depolama aygıtlarını talaş haline getiren cihazlarla fiziksel imha etme

Kurumunuz ya da şirketiniz bünyesinde bulunan eski, arızalı veri sabit diskler ile kurum içi ya da kurum dışında kullanılacak olan bilgisayar ve bilişim sistemlerinin veri depolama aygıtlarının güvenli silinmesi için lütfen bizimle iletişime geçerek teklif alınız.