Güvenilir Veri Silme (Yerinde)

s-wipe-1

Depolama ortamlarında saklanan bilgilerin tamamı aynı gizlilik seviyesinde değildir. Bu saklama ortamlarında yer alan bilgilerin çalınması, kaybedilmesi ya da yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda hem kişiler hem de kurumlar çok büyük maddi ve manevi kayba uğramaktadırlar. 

Yaşanan pek çok olay göstermiştir ki, bilgisayar ve bilişim sistemlerinin veri depolama aygıtları güvenli silme metodu ile silinmez ise veriler silinmiş sayılmamaktadır ve veri kurtarma yazılımları ile geri getirilebilmektedir.

DIFOSE, aşağıdaki yöntemlerle yerinde güvenilir veri silme hizmeti vermektedir:

  • Özel cihaz ve yazılımlar kullanarak NATO, DOD, AFS ve Gutmann gibi dünyaca tanınan standartlarda WIPE (Güvenilir Silme) işlemi

  • Degauss yöntemi ile manyetik diskler içerisindeki verileri imha etme

  • Veri depolama aygıtlarını talaş haline getiren cihazlarla fiziksel imha etme

Çeşitli diskler, USB bellek, hafıza kartı, kaset, ZIP sürücü, CD, DVD, BluRay gibi optik ve manyetik saklama ortamlarında saklanan kişisel, kurumsal ve özel” nitelik taşıyan bilginin güvenliğindeki en önemli üç kriter:

Gizlilik

Bütünlük

Süreklilik

Kişisel ya da kurumsal bilgilerin tasnifi

Açık Bilgi (Public): Yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda kişi ya da kuruma maddi ya da manevi zararı olmayan tasnif dışı bilgilerdir. Reklam, tanıtım, duyuru gibi herkese açık olan bilgiler bu grup içerisinde yer almaktadır.

Hassas Bilgi (Sensitive): Yetkisiz erişim, değiştirilme, silme ve bozmaya karşı korunması gereken bilgilerdir. Bu tür bilgilerin yetkisiz olarak değiştirilmesi, silinmesi ve bozulması durumunda kurum ve kişiler zor durumda kalabilir.

Özel Bilgi (Private): Kişi ya da kurumun kendisine ait özel bilgilerdir. Bu tür bilgilerin açığa çıkması durumunda kişi ve kurum zor durumda kalabilir. Özellikle, kişi ve kurumlara ait finansal, sağlık, harcama, gelir ve gider gibi bilgiler bu kapsamda yer almaktadır.

Gizli Bilgi (Secret ): Bu tür bilgilerin başkasının eline geçmesi durumunda kişi ve kurum zor durumda kalır ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilir. Örneğin, Ar-Ge bilgileri, gizlilik ihtiva eden yazışmalar, ürünlere ait özel bilgiler, formüller, ticari sırlar bu tür bilgilere örnek gösterilebilir.

Sahibi el değiştirecek olan bilgisayar ve bilişim sistemlerinin sabit disklerinde bulunan verilerin kişisel ve kurumsal bilgi güvenliği kapsamında güvenli olarak silinmesi hayati öneme sahiptir.

logo-yapışık

Eski ve arızalı sabit disklerinizin imhası ile kurum içi ya da kurum dışında kullanılacak olan veri depolama aygıtlarının güvenli silinmesi için lütfen bizimle

Donanımlar

Yazılımlar