Adli Bilişim

Adli Bilişim, karşılaşılan bir bilişim olayında her türlü kayıt, iz, bulgu ve delillerin şüpheye meydan verilmeden, muhafazası, elde edilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve ilgili makamlara sunulması aşamalarından oluşan bir bilim dalıdır.

Karşılaşılan bir bilişim olayı, kasten ya da sehven oluşabilecek herhangi bir ihmal, suistimal ya da suça konu olabilir. Bu nedenle karşılaşılan olayın türü, oluş şekli, büyüklüğü ve etkilediği çevreye göre idari soruşturma, tahkikat, inceleme ya da adli işlem yapılabilir. Bu nedenle adli bilişim; sadece emniyet güçleri (kolluk), mahkeme ve savcılıklara iletilen bilişim suçlarını soruşturmak ya da kovuşturmak amacıyla müracaat ettikleri bir bilim dalından öte, bir bilişim olayına karışan kişi, kurum ve kuruluşların da olayın ortaya çıkartılması ve çözümü için de müracaat ettikleri bir bilim dalıdır.

Bir bilişim olayında, olaya ilk müdahale ve kayıt, bulgu ve delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması adli bilişimin en önemli safhasını oluşturur. Zira usulüne uygun, sağlıklı bir şekilde toplanmamış ve kayıt altına alınmamış bir delilin hukuken bir geçerliliği yoktur. Bu nedenle karşılaşılan bir bilişim olayının türü ve şekli ne olursa olsun adli bilişim uzmanları tarafından profesyonel cihaz, sistem ve yazılımlarla müdahale edilerek bulguların toplanması çok önemlidir.

Adli-bilisim-çark

DIFOSE, yıllarını adli bilişim ve güvenlik alanına vermiş uzmanları ve bu alanındaki yüksek standartları ile aşağıdaki hususlarda profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

  • Bilişim olayına müdahale danışmanlığı (Hukuki, idari ve teknik destek sağlama),
  • Bilişim olayı soruşturma ve inceleme,
  • Dijital bulgu ve delillerin toplanması (Adli kopya-imaj alma),
  • Bilişim olayı simülasyonu (Bilimsel test, gözlem ve deney yapma),
  • Soruşturma ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususların açıklığa kavuşturulması,
  • Adli kopya inceleme ve analiz,
  • Veri inceleme, karşılaştırma, analiz ve değerlendirme,
  • Bilirkişi raporu hazırlama,
  • Uzman mütalaası hazırlama.

Meydana gelen olayın büyüklüğü ya da içeriği ne olursa olsun profesyonel bir adli bilişim danışmanlığı almak olayın çözümü açısından son derece önemlidir. Zira, ehliyetsiz kişiler tarafından yapılacak müdahaleler bulgu ve delillere zarar verdiği gibi olayın çözümünü de imkansız hale getirmektedir.

DIFOSE, kendisine iletilen bir bilişim olayına ait bulguları adli bilişim laboratuvarında bulunan modern cihaz, sistem ve yazılımlar ile müdahale ederek hiçbir şüpheye meydan vermeden elde etmektedir. Elde edilen bulguların incelenmesi, analizi ve raporlanması özel durumlar hariç müşterinin bilgi güvenliği ve olayın gizliliği düşünülerek olay yerinde yapılmaktadır

DIFOSE, hizmet prensipleri ve kalitesi gereği; vermiş olduğu tüm hizmetler için gizlilik anlaşması yaparak müşterisinin bilgi güvenliğini %100 oranında garanti altına almaktadır.