Adli Bilişim

Adli Bilişim, karşılaşılan bir bilişim olayında her türlü kayıt, iz, bulgu ve delillerin şüpheye meydan verilmeden, muhafazası, elde edilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve ilgili makamlara sunulması aşamalarından oluşan bir bilim dalıdır.

Dijital dünyada bizden kanıt gizleyemezsiniz!

Gerek adli bilişim ve gerekse bilişim güvenliği sektörlerinin amacı;

“Kim, ne zaman, nerede, neyi, nasıl, ne şekilde ve niçin yapmış?” sorularına cevap verebilecek veriye ulaşmaktır.

Adli İnceleme; konusunda uzman, deneyimli, adli bilişimin teknik, araştırıcı ve yasal perspektifleri konusunda nitelikli profesyoneller gerektirir. 

DIFOSE uzman ekipleri, suça veya suiistimale konu olabilecek verileri  güvenli bir şekilde tanımlama, koruma, kurtarma, analiz etme ve sunma konusunda adli incelemenin her yönünü yönetebilir.

Bilişim ortamında çok daha değerli olabilen veriler Adli Bilişim Uzmanlarının desteği alınmadığı takdirde, sonsuza dek kaybedilebilir.

 • Farkında olmadan bir siber suç şüphelisi ya da hedefi mi oldunuz? 
 • Yargı makamları tarafından el konulan bir cihazınız veya adli kopyası üzerinde analiz ihtiyacınız mı var?
 • Kişisel veya kurumsal cihazlarınız kötü amaçlı yazılımlar tarafından enfekte mi edildi?
 • Kişisel veya kurumsal verileriniz değiştirildi, silindi veya çalındı mı?
 • Daha da kötüsü, işletmeniz bilinmeyen bir siber saldırı tarafından mı engelleniyor?

Unutmayınız!

Ehliyetsiz kişiler tarafından yapılacak müdahaleler bulgu ve delillere zarar verdiği gibi olayın çözümünü de imkansız hale getirmektedir.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Bilişim olayına müdahale danışmanlığı (Hukuki, idari ve teknik destek sağlama),
 • Bilişim olayı soruşturma ve inceleme,
 • Dijital bulgu ve delillerin toplanması (Adli kopya-imaj alma),
 • Soruşturma ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususların açıklığa kavuşturulması,
 • Adli kopya inceleme ve analiz,
 • Bilirkişi raporu hazırlama,
 • Veri inceleme, karşılaştırma, analiz ve değerlendirme,
 • Uzman mütalaası hazırlama.

Gizlilik vazgeçilmezdir!

DIFOSE, kendisine iletilen bir bilişim olayına ait bulguları modern cihaz, sistem ve yazılımlar ile müdahale ederek hiçbir şüpheye meydan vermeden elde etmektedir.

Elde edilen bulguların incelenmesi, analizi ve raporlanması özel durumlar hariç müşterinin bilgi güvenliği ve olayın gizliliği düşünülerek olay yerinde yapılmaktadır.

DIFOSE, hizmet prensipleri ve kalitesi gereği; vermiş olduğu tüm hizmetler için gizlilik anlaşması yaparak müşterisinin bilgi güvenliğini %100 oranında garanti altına almaktadır.