Adli Bilişim

ab-3

DIFOSE uzman ekipleri, suça veya suiistimale konu olabilecek verileri  güvenli bir şekilde tanımlama, koruma, kurtarma, analiz etme ve sunma konusunda adli incelemenin her yönünü yönetebilir.

Dijital dünyada bizden kanıt gizleyemezsiniz!

Adli Bilişim, karşılaşılan bir bilişim olayında her türlü kayıt, iz, bulgu ve delillerin şüpheye meydan verilmeden, muhafazası, elde edilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve ilgili makamlara sunulması aşamalarından oluşan bir bilim dalıdır.

Gerek adli bilişim ve gerekse bilişim güvenliği sektörlerinin amacı;

“Kim, ne zaman, nerede, neyi, nasıl, ne şekilde ve niçin yapmış?” sorularına cevap verebilecek veriye ulaşmaktır.

Adli İnceleme; konusunda uzman, deneyimli, adli bilişimin teknik, araştırıcı ve yasal perspektifleri konusunda nitelikli profesyoneller gerektirir. 

logo-yapışık

Suça veya suiistimale konu olan verilerinize ulaşmak, sorularınıza cevap bulabilmek istiyorsanız, daha fazla bilgi almak veya talep oluşturmak için lütfen …

Suistimal İnceleme

 • Zararlı ve Casus Yazılım İncelemesi
 • E-posta Olayları İnceleme
 • Ransomware / CryptoLocker İnceleme
 • Veri Sızıntısı İnceleme

Danışmanlık Hizmetleri

 • Bilişim olayına müdahale danışmanlığı (Hukuki, idari ve teknik destek sağlama),
 • Bilişim olayı soruşturma ve inceleme,
 • Dijital bulgu ve delillerin toplanması (Adli kopya-imaj alma),
 • Dava dosyası içeriğindeki teknik hususların açıklığa kavuşturulması,
 • Adli kopya inceleme ve analiz,
 • Bilirkişi raporu, Uzman mütalaası hazırlama,
 • Veri inceleme, karşılaştırma, analiz ve değerlendirme,

Gizlilik vazgeçilmezdir!

DIFOSE, kendisine iletilen bir bilişim olayına ait bulguları modern cihaz, sistem ve yazılımlar ile müdahale ederek hiçbir şüpheye meydan vermeden elde etmektedir.

Elde edilen bulguların incelenmesi, analizi ve raporlanması özel durumlar hariç müşterinin bilgi güvenliği ve olayın gizliliği düşünülerek olay yerinde yapılmaktadır.

DIFOSE, hizmet prensipleri ve kalitesi gereği; vermiş olduğu tüm hizmetler için gizlilik anlaşması yaparak müşterisinin bilgi güvenliğini %100 oranında garanti altına almaktadır.