Adli Bilişim

Adli Bilişim, karşılaşılan bir bilişim olayında her türlü kayıt, iz, bulgu ve delillerin şüpheye meydan verilmeden, muhafazası, elde edilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve ilgili makamlara sunulması aşamalarından oluşan bir bilim dalıdır.

Dijital dünyada bizden kanıt gizleyemezsiniz!

Adli Bilişim, bilişim ortamında hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini ortaya çıkarabilmek ve bir dijital kanıt bulmak amacıyla sunuculardan, iş istasyonlarından,  bilgisayarlardan ve sabit disklerden verilerin çıkarılmasını ve analiz edilmesini içerir. Gerek adli bilişim ve gerekse bilişim güvenliği sektörlerinin amacı, “Kim, ne zaman, nerede, neyi, nasıl, ne şekilde ve niçin yapmış?” sorularına cevap verebilecek veriye ulaşmaktır. İncelenebilirliğini sağlamak için ise büyük miktarda veri yalnızca çıkarılmamalı, aynı zamanda indekslenmeli, sıralanmalı, ilgi düzeyine göre filtrelenmeli ve en önemlisi bozulmadan korunmalıdır. Ancak, bunu sağlayabilmek için  sistemlerin altyapısının müsait, gerekli inceleme ve analizi yapabilmek için ise bazı özel yazılım ve donanımların kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu karmaşık işlem nedeniyle Adli İnceleme, konusunda uzman, deneyimli ve bilgili profesyoneller gerektirir. Yıllar süren odaklanmış eğitim, uzmanlık ve deneyim, onların dijital adli bilimin teknik, araştırıcı ve yasal perspektifleri konusunda nitelikli dijital dedektifler olmalarını sağlar.

Bir sabit sürücüde depolanan verilerin potansiyel değeri, bilişim ortamında çok daha değerli olabilir. İhtiyaç duyulduğunda Adli Bilişim Uzmanlarının desteği alınmadığı takdirde, güvenli ortamının yitirilmesi ile birlikte dijital kanıtlar sonsuza dek kaybedilebilir. DIFOSE uzman ekipleri, suça veya suiistimale konu olabilecek verileri  güvenli bir şekilde tanımlama, koruma, kurtarma, analiz etme ve sunma konusunda adli incelemenin her yönünü yönetebilir. Şeffaf, adil ve tarafsız araştırmamız sonucunda, gizlilik politikamız ve sözleşmemiz çerçevesinde erişilen gizli bilgilere, ihmallere, suç veya suiistimale ilişkin tüm veriler size net bir şekilde raporlanacaktır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz


 • Bilişim olayına müdahale danışmanlığı (Hukuki, idari ve teknik destek sağlama),
 • Bilişim olayı soruşturma ve inceleme,
 • Dijital bulgu ve delillerin toplanması (Adli kopya-imaj alma),
 • Bilişim olayına müdahale danışmanlığı (Hukuki, idari ve teknik destek sağlama),
 • Soruşturma ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususların açıklığa kavuşturulması,
 • Adli kopya inceleme ve analiz,
 • Bilirkişi raporu hazırlama,
 • Veri inceleme, karşılaştırma, analiz ve değerlendirme,
 • Uzman mütalaası hazırlama.
 • Farkında olmadan bir siber suç şüphelisi ya da hedefi mi oldunuz? 
 • Yargı makamları tarafından el konulan bir cihazınız veya adli kopyası üzerinde analiz ihtiyacınız mı var?
 • Kişisel veya kurumsal cihazlarınız kötü amaçlı yazılımlar tarafından enfekte mi edildi?
 • Kişisel veya kurumsal verileriniz değiştirildi, silindi veya çalındı mı?
 • Daha da kötüsü, işletmeniz bilinmeyen bir siber saldırı tarafından mı engelleniyor?

Unutmayınız!

Ehliyetsiz kişiler tarafından yapılacak müdahaleler bulgu ve delillere zarar verdiği gibi olayın çözümünü de imkansız hale getirmektedir.

Gizlilik vazgeçilmezdir!

DIFOSE, kendisine iletilen bir bilişim olayına ait bulguları adli bilişim laboratuvarında bulunan modern cihaz, sistem ve yazılımlar ile müdahale ederek hiçbir şüpheye meydan vermeden elde etmektedir. Elde edilen bulguların incelenmesi, analizi ve raporlanması özel durumlar hariç müşterinin bilgi güvenliği ve olayın gizliliği düşünülerek olay yerinde yapılmaktadır

DIFOSE, hizmet prensipleri ve kalitesi gereği; vermiş olduğu tüm hizmetler için gizlilik anlaşması yaparak müşterisinin bilgi güvenliğini %100 oranında garanti altına almaktadır.