Veri Kurtarma Laboratuvarı

Silinen ya da bozulan verilerin kayba uğramadan kurtarılabilmesi için uzman desteği almanın yanında incelemenin fiziksel arızaların da giderilebileceği bir laboratuvar ortamında yapılması çok önemlidir.

d-lab

Bilgisayar, cep telefonu, USB bellek, hafıza kartı, taşınabilir disk ve diğer veri depolama aygıtları içerisinde yer alan verilerin silinmesi ya da bozulması veri depolama aygıtlarının fiziksel zarar görmesinden oluşabileceği gibi, sisteme bulaşan bir zararlı yazılımla da oluşabilmektedir.

Bu alanda ihtiyacı karşılayacak her türlü dijital verilerin bulunduğu sabit ve taşınabilir diskler, RAID sistemler, cep telefonu, SIM kart, tablet bilgisayar, USB bellek, hafıza kartları, çipler, CD/DVD/BlueRAY gibi optik medyalar, floppy disket, ZIP kartuş ve kasetler üzerindeki sehven veya kasten silinmiş, zarar görmüş verilerin inceleme öncesi kurtarılabilmesi maksadıyla bir laboratuvarın kurulup hizmete alınması için yandaki hususlar göz önünde tutulmalıdır:

 • Laboratuvarda çalışacak kişi sayısı
 • Laboratuvarın büyüklüğü
 • Elektrik altyapısı ve kesintisiz güç kaynağı
 • Havalandırma ve soğutma
 • Fiziki, personel ve bilişim güvenliği
 • En fazla iş yükü olan alanlar ve günlük üretilecek iş kapasitesi
 • Yazılım ve donanım ihtiyaçları
 • Bilgisayar ağı ve haberleşme sistemi
 • Sistem odası
 • Güvenli oda
 • Rapor hazırlama ve sunum bölümü
 • Ağ üzerinden dağıtılmış görevler yönetimi
 • Test ve simülasyon bölümü
Veri Kurtarma Laboratuvarı her türlü dijital medyanın incelenebileceği ve veri kaybının bulunduğu dijital medya üzerinde veri kurtarma imkanı sağlayan cihaz ve sistemlerden oluşturulmalıdır. Bu kapsamda laboratuvardaki yazılım ve donanımlar için aşağıdaki özellikler öngörülmektedir:

1.   Birinci Seviye Veri Kurtarma Sistemleri:

 • SATA/IDE Sabit disk veri kurtarma sistemi
 • USB Disk/Bellek veri kurtarma sistemi
 • Chip off/eMMC veri kurtarma sistemi
 • JTAG veri kurtarma sistemi
 • DVR veri kurtarma yazılımı

2.   Genel Laboratuvar Malzemeleri:

 • Sökme/takma el aletleri
 • Profesyonel havya takımı
 • Lehim emme cihazı
 • Ayarlanabilir güç kaynağı
 • Optik+Dijital özellikli profesyonel mikroskop
 • Temiz kabin (Clean Box)

3.   İkinci Seviye Veri Kurtarma Sistemleri:

 • Kafa ve plaka değiştirme sistemi
 • Birinci seviye kafa değiştirme kiti
 • İkinci seviye kafa değiştirme kiti
 • Plaka değiştirme kiti
 • Çizik disk okuma kiti

Veri kurtarma laboratuvarı sadece yazılım ve donanımdan ibaret olmayıp, tüm sistemlerin özenle planlanarak bir biri ile uyumlu ve koordineli bir şekilde işletilmesidir. İşletme esnasında en önemli husus ise laboratuvarın fiziki, personel ve bilişim güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmış olmasıdır.

Laboratuvar kurulum hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve hizmet talep etmek için lütfen …