Bilişim Güvenliği

DIFOSE, sayısı üç bini geçen danışmanlık, bilirkişilik ve uzman mütalaası hizmetlerinden elde ettiği vaka tecrübelerini müşterisinin önleyici bilişim güvenliği tedbirlerini geliştirmek ve sağlamlaştırmak amacıyla kullanmaktadır.

Klasik bilişim güvenliği politikaları, yaşanması muhtemel tehdit ve riskler düşünülerek geliştirilmiştir. 

Ancak, kullanılan cihaz, sistem ve çözümlerin çeşidi ve özellikleri nedeniyle standart bir güvenlik uygulaması geliştirmek mümkün olmamaktadır.

Bilişim Danışmanlığı Prosesi


Bilişim sistemleri envanterinin oluşturulması

Güvenlik riskini değerlendirme

Bilişim güvenliği yaşam döngüsü

Tehdit ve risk analizi

Tespitler ve çözüm önerileri

Sağlamlaştırma ve sürekli denetim

DIFOSE olarak, müşterimizin bilişim güvenliğini en üst düzeyde sağlarken,  olaya müdahale ve bulguları toplama konusunda da detaylı bir eğitim sunmaktayız. Zira, karşılaşılan olayların büyük çoğunluğunun bilinçsiz bilgisayar ve internet kullanıcılarından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir.

DIFOSE tarafından, bilişim güvenliği danışmanlığı talep eden kurum ya da kuruluşun sistemleri ve tesisleri üzerinde;

  • Bilişim envanterinin oluşturulması,
  • Zafiyet testleri,
  • Sosyal mühendislik testleri,
  • Zararlı yazılım incelemesi,
  • Elektronik böcek arama ve tespit

hizmetleri profesyonel olarak sunulmaktadır.

logo-yapışık

    Talebinizi Bildirin