Bilişim Güvenliği

sg-2

DIFOSE, sayısı üç bini geçen danışmanlık, bilirkişilik ve uzman mütalaası hizmetlerinden elde ettiği vaka tecrübelerini müşterisinin önleyici bilişim güvenliği tedbirlerini geliştirmek ve sağlamlaştırmak amacıyla kullanmaktadır.

data-protection

Klasik bilişim güvenliği politikaları, yaşanması muhtemel tehdit ve riskler düşünülerek geliştirilmiştir.

Kullanılan cihaz, sistem ve çözümlerin farklılıkları nedeniyle standart bir güvenlik uygulaması geliştirmek mümkün değildir.

3781030-1
logo-yapışık

Önleyici bilişim güvenliği tedbirlerini geliştirmek ve sağlamlaştırmak istiyorsanız, daha fazla bilgi almak veya talep oluşturmak için lütfen …

DIFOSE olarak, müşterimizin bilişim güvenliğini en üst düzeyde sağlarken,  olaya müdahale ve bulguları toplama konusunda da detaylı bir eğitim sunmaktayız. Zira, karşılaşılan olayların büyük çoğunluğunun bilinçsiz bilgisayar ve internet kullanıcılarından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir.

Bilişim Danışmanlığı Prosesi


    Bilişim sistemleri envanterinin oluşturulması
    Güvenlik riskini değerlendirme
    Bilişim güvenliği yaşam döngüsü
    Tehdit ve risk analizi
    Tespitler ve çözüm önerileri
    Sağlamlaştırma ve sürekli denetim

DIFOSE tarafından, bilişim güvenliği danışmanlığı talep eden kurum ya da kuruluşun sistemleri ve tesisleri üzerinde;

    • Bilişim envanterinin oluşturulması,

    • Zafiyet testleri,

    • Sosyal mühendislik testleri,

    • Zararlı yazılım incelemesi,

    • Elektronik böcek arama ve tespit

hizmetleri profesyonel olarak sunulmaktadır.

Bilişim Güvenliği Çözümlerimiz