Bilişim Güvenliği

Bu alanda geliştirilen standartlar, kurallar ve güvenlik politikaları bilişim güvenliğinin sadece çerçevesini oluşturmakta ve karşılaşılan bir tehdit ya da suiistimali engellemeye yeterli olmamaktadır. Zira meydana gelen bilişim güvenliği ihlalleri alınan sayısız önlemlere rağmen oluşmaktadır.

Klasik bilişim güvenliği politikaları, yaşanması muhtemel tehdit ve riskler düşünülerek geliştirilmiştir. Ancak, bilişim alanında kullanılan cihaz, sistem ve çözümlerin çeşidinin ve özelliklerinin çok sayıda olması nedeniyle standart bir güvenlik uygulaması geliştirmek mümkün olmamaktadır.

DIFOSE, sayısı üç bini geçen danışmanlık, bilirkişilik ve uzman mütalaası hizmetlerinden elde ettiği vaka tecrübelerini müşterisinin önleyici bilişim güvenliği tedbirlerini geliştirmek ve sağlamlaştırmak amacıyla kullanmaktadır.

Bilişim Danışmanlığının Aşamaları


Bilişim sistemleri envanterinin oluşturulması

Güvenlik riskini değerlendirme

Bilişim güvenliği yaşam döngüsü

Tehdit ve risk analizi

Tespitler ve çözüm önerileri

Sağlamlaştırma ve sürekli denetim

Bu hizmetin sunumu için, öncelikle bilişim sistemlerinin tamamının envanteri çıkarılmakta, sistemin işleyişi ile ilgili noksan hususlar tespit edilerek, sisteme insan müdahalesinin olduğu noktalarda oluşması muhtemel bir bilişim suçu ya da suiistimali için önleyici tedbir ve çözümler sunulmaktadır.

Önleyici tedbir ve çözümlerin sağlıklı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı hususu yapılan planlı ve plansız denetimlerle sürekli olarak test ve kontrol edilmektedir. Böylece bilişim danışmanlığı hizmeti sunulan kurum ya da kuruluşta bilişim güvenliğinin sürekli takip ve kontrolü gerektiren bir süreç olduğu bilinci oluşturulmaktadır.

DIFOSE olarak, müşterimizin bilişim güvenliğini en üst düzeyde sağlarken, içeriden ya da dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehdit neticesinde oluşabilecek bir bilişim olayında, olaya müdahale ve bulguları toplama konusunda da detaylı bir eğitim sunmaktayız. 

Zira, karşılaşılan olayların büyük çoğunluğunun bilinçsiz bilgisayar ve internet kullanıcılarından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir.

DIFOSE tarafından, bilişim güvenliği danışmanlığı talep eden kurum ya da kuruluşun sistemleri ve tesisleri üzerinde;

  • Bilişim envanterinin oluşturulması,
  • Zafiyet testleri,
  • Sosyal mühendislik testleri,
  • Zararlı yazılım incelemesi,
  • Elektronik böcek arama ve tespit hizmetleri profesyonel olarak sunulmaktadır.

Sunmuş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için lütfen …