Eğitimlerimiz

ak-2

Örnek ve yaşanmış olaylar ve çeşitli senaryolarla desteklenen eğitimlerimizle DIFOSE Akademi olarak geleceğin adli bilişim  ve veri kurtarma uzmanlarını yetiştirmek amacıyla çalışıyoruz. 

difose_akademi_LOGO

ADLİ BİLİŞİM EĞİTİMLERİ

İyi bir adli bilişim uzmanı olabilmek için öncelikle bilişim suçu ve suiistimallerinin işleniş şekilleri ile bilişim güvenliği konusunda temel bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu eğitimimizde, yıllarını adli bilişime adamış uzmanlarımız tarafından karşılaşılan bir bilişim olayına müdahale etme, bulgu ve delilleri usulüne uygun toplama, inceleme, analiz ve raporlama işlemleri için gerekli olan hukuki ve teknik bilgiler ile bu alanda kullanılan güncel yazılım ve donanımların temel ve ileri seviye eğitimleri verilmektedir.

VERİ KURTARMA EĞİTİMLERİ

Sabit Disk, USB bellek ve mobil cihazlar üzerindeki veriler kasten ya da yanlışlıkla silinmiş olabilir. Bu durumda veri kurtarmak bir gereklilikse bir sıra ve plan dahilinde yapılması gerekenlerin bilinmesi de çok önemlidir. Özellikle silinmiş verilerin türü, niteliği, dosya imzası, dosya başlığı ve altlığı gibi bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu verilerin nereden ve nasıl elde edilebileceği, veri kurtarma ve veri kazıma arasındaki farklar ile veri kurtarma işlemindeki başarıyı etkileyen faktörler bu eğitimimizde detaylı olarak anlatılmaktadır.

DIFOSE UZMANLIK EĞİTİMLERİ

Atölye Eğitimleri

Kurumsal seviyede eğitimlerimizin yanında bireysel olarak katılım sağlanabilecek eğitimlerimiz kendi alanlarının uzmanları tarafından verilmektedir. Örnek ve yaşanmış olaylar ve çeşitli senaryolarla desteklenen eğitimlerimiz DIFOSE Akademi’nin erişiminde olan adli bilişim, veri kurtarma ve simülasyon laboratuvarlarımızda uygulamalı olarak verilmektedir.

 • Temel Seviye Adli Bilişim Eğitimi
 • İleri Seviye Adli Bilişim Eğitimi
 • Temel Veri Kurtarma Eğitimi
 • İleri seviye Veri Kurtarma Eğitimi
 • Dijital Delile İlk Müdahale ve Adli Kopya Alma Eğitimi
 • Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) Kurulumu ve Eğitimi
 • Dosya Sistemleri Adli Analizi Eğitimi
  • MS Windows Adli Analizi
  • Linux Adli Analizi
  • MacOSx Adli Analizi
 • Bilgisayar Ağlarında Trafik Kopyalama ve Paket Analizi Eğitimi
 • Mobil Cihaz Adli Analizi Eğitimi
 • Mobil Cihazlarda Zararlı Yazılım İnceleme Eğitimi
 • Bilgisayarlarda Zararlı Yazılım İnceleme Eğitimi
 • Geçici Bellek (RAM) İncelemeleri Eğitimi
 • DVR ve CCTV Sistemleri İncelemeleri Eğitimi
 • Elektronik ve Fiziki Arama & Tarama Eğitimi (Böcek Arama)

Yazılım Eğitimleri

Bireysel olarak katılım sağlanabilecek eğitimlerimiz kendi alanlarının uzmanları tarafından örnek ve yaşanmış olaylar ve çeşitli senaryolarla desteklenen eğitimlerimiz adli bilişim, ve veri kurtarma laboratuvarlarımızla desteklenerek  uygulamalı olarak verilmektedir.

 • Forensic Explorer
 • X-Ways Forensics
 • HancomWith MD-NEXT&MD-RED
 • GoSecure ResponderPro
 • LiveAction OmniPeek
 • Dolphin DFL Data Recovery

Farkındalık Eğitimleri

Kurumsal seviyede eğitimlerimizin yanında bireysel olarak katılım sağlanabilecek eğitimlerimiz kendi alanlarının uzmanları tarafından uygulamalı olarak verilmektedir.

 • Herkes İçin Kişisel Bilgisayar ve İnternet Güvenliği Eğitimi
 • Avukatlar ve Hukukçular İçin Adli Bilişim Eğitimi
 • İç Denetçiler İçin Adli Bilişim Eğitimi
 • Uygulamalı Beden Dili, Mülakat ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi

Kurumsal seviyede adli bilişim ve siber olaylara müdahale eğitimlerimizin yanında bireysel olarak katılım sağlanabilecek eğitimlerimiz kendi alanlarının uzmanları tarafından örnek ve yaşanmış olaylar ve çeşitli senaryolara dayalı olarak adli bilişim, veri kurtarma ve simülasyon laboratuvarlarımızda uygulamalı olarak verilmektedir. Ancak, eğitimler başka bir merkezde ya da eğitimi talep eden kuruma ait uygun bir eğitim merkezinde de verilebilmektedir.

Eğitime başlamadan önce tüm katılımcılara eğitim bilgilendirme formu ve dosyası gönderilir. Katılımcılar kendilerine gönderilen bilgi formlarını doldurarak eğitime gelirler. Eğitim başlangıcında aşağıdaki malzemeler ücretsiz olarak katılımcılara sunulur:

 • Eğitim notu ya da kitabı
 • Eğitimde kullanılacak yazılımlara ait kurulum materyalleri
 • Eğitimde kullanılacak örnek kopyalara ait materyaller
 • Not defteri
 • Kalem

Not: Eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavından %70 ve üzeri başarı sağlayanlara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılım sertifikası verilmektedir.

Donanımlar

Yazılımlar