Atölye Eğitimleri

ATÖLYE EĞİTİMLERİMİZ

FromAETo01

Temel Seviye Adli Bilişim Eğitimi

İyi bir adli bilişim uzmanı olabilmek için öncelikle bilişim suçu ve suiistimallerinin işleniş şekilleri ile bilişim güvenliği konusunda temel bilgiye sahip olmak gerekmektedir.

Bu eğitimimizde, yıllarını adli bilişime adamış uzmanlarımız tarafından karşılaşılan bir bilişim olayına müdahale etme, bulgu ve delilleri usulüne uygun toplama, inceleme, analiz ve raporlama işlemleri için gerekli olan hukuki ve teknik bilgiler ile bu alanda kullanılan güncel yazılım ve donanımların temel eğitimi verilmektedir.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo02

İleri Seviye Adli Bilişim Eğitimi

Temel seviye adli bilişim eğitimimizi tamamlayarak bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve iyi bir adli bilişimci olma yolunda önemli bir adım atmak isteyenler için hazırlamış olduğumuz uygulamalı bir eğitimdir.

Eğitim esnasında tüm katılımcılar örnek senaryolar eşliğinde ve dağıtılan adli kopyalar üzerinde derinlemesine inceleme, analiz yaparak bu alanda kullanılan metot ve teknikleri tecrübe etmiş olacaktır.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo03

Temel Seviye Veri Kurtarma Eğitimi

Disk, USB bellek ve mobil cihazlar üzerindeki veriler kasten ya da yanlışlıkla silinmiş olabilir. Bu durumda veri kurtarmak bir gereklilikse bir sıra ve plan dahilinde yapılması gerekenlerin bilinmesi çok önemlidir.

Özellikle silinmiş verilerin türü, niteliği, dosya imzası, dosya başlığı ve altlığı gibi bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu verilerin nereden ve nasıl elde edilebileceği, veri kurtarma ve veri kazıma arasındaki farklar ile veri kurtarma işlemindeki başarıyı etkileyen faktörler bu eğitimimizde detaylı olarak anlatılacaktır.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo04

İleri Seviye Veri Kurtarma Eğitimi

Temel Veri Kurtarma eğitimini tamamlayarak bu alanda yeteneklerini geliştirmek isteyenler için hazırladığımız uygulamalı bir eğitimdir.

Her ne kadar bu alanda kullanılan yazılım ve donanımlarla veri kurtarılabilse bile bazen bu işlemin öncesinde veri depolama birimindeki fiziksel arızanın giderilmesi gerekmektedir. Fiziksel arızanın tespiti, nasıl giderilebileceği, ihtiyaç duyulan ekipmanın kullanımı, cerrah hassasiyetinde yapılması gereken işlemler bu eğitimimizde detaylı olarak anlatılacaktır.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo05

Dijital Delile İlk Müdahale ve Adli Kopya Alma Eğitimi

Adli bilişimin en önemli safhası dijital delile ilk müdahale ve delillerin usulüne uygun olarak toplanmasıdır. Zira, usulüne uygun olarak toplanmamış bir delilin hukuken geçerliliği olmayacaktır.

Bu eğitimimizde, dijital delillerin toplanması esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar hukuki çerçevesi ile anlatılırken, delilleri toplamada kullanılan ileri seviye metot ve teknikler katılımcıların istifadesine sunulan güncel yazılım ve donanımlar eşliğinde öğretilmektedir.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo06

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) Kurulumu ve Eğitimi

Son derece hassas ve önemli bir konu olan siber olaylara müdahale edilmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin azaltması ve ortadan kaldırmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda ulusal bir siber güvenlik stratejisinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME, Sektörel SOME) oluşturulması planlanmıştır. Bu doğrultuda hem idari, hem teknik hem de hukuki bir çerçevesi olan SOME kurulumu, işlevi ve idamesi konusunca uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu eğitimimiz yaşanmış örnek olaylar çerçevesinde laboratuvar ortamında senaryoya dayalı olaylar oluşturularak verilmektedir.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo07

Dosya Sistemleri Adli Analiz Eğitimi

İşletim sistemlerinin özelliklerine göre çeşitlilik gösteren dosya sistemlerinin nasıl çalıştığı, verileri nasıl kaydettiği ve yapılan işlemlere ait kayıtların nerede bulunduğu gibi hususlar bu eğitimimizde örnek senaryolar ve deneyler eşliğinde uygulamalı olarak öğretilmektedir.

MS Windows Adli Analizi

Kullanımı en yaygın işletim sistemi olan MS Windows ve türevlerinin bir plan ve sıra dahilinde anlatıldığı bu eğitimimizde; Windows işletim sistemi mimarisi, dosya ve dizin yapısı, olay günlükleri, registry kayıtları, sürücü gölge kopyaları, FAT32, NTFS, exFAT dosya sistemleri, EFS, Bitlocker gibi güvenlik uygulamaları başta olmak üzere incelenmesi önem taşıyan diğer özellikler detaylı olarak öğretilmektedir.

Linux Adli Analizi

Kullanımı her geçen gün yaygınlaşan ve temeli özgür yazılım felsefesine dayanan Linux işletim sistemi ve türevlerinin incelenmesi için iyi bir Linux kullanıcısı olmak ve Linux dosya ve dizin yapısını iyi bilmek gerekmektedir.

Bu eğitimizde katılımcılar Linux işletim sistemi, dosya ve dizin yapısı hakkında detaylı bir bilgiye sahip olurken Linux işletim sistemi üzerinde kullanıcılara ait aktivite kayıtları, dosya sistemi kayıtları, uygulama kayıtları, uzak terminal erişimleri, servisler ve servislere ait kayıtları bir sıra ve plan dahilinde inceleyerek deneyim kazanacaklardır.

MacOSx Adli Analizi

Apple MacOS işletim sistemi dosya ve dizin yapısı, güvenlik kriterleri, masaüstü uygulamaları ve komut satırı uygulamaları diğer işletim sistemlerine nazaran farklıdır ve bu nedenle Apple bilgisayarların disklerinin kopyalanması, incelenmesi özel bilgi ve deneyim gerektirmektedir.

Bu eğitimimizde Apple MacOS işletim sistemi bulunan bilgisayarlara müdahale, disklerinin kopyalanması ve detaylı incelenmesi detaylı bir şekilde öğretilmektedir.

Eğitim Süresi: (3’er) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo08

Bilgisayar Ağlarında Trafik Kopyalama ve Paket Analizi Eğitimi

Kablolu ve kablosuz ağlardaki bir olayı ortaya çıkarmak için yapılması gereken öncelikle ağ ortamındaki trafiğin belli bir süre kopyalanması ve daha sonra kopyalanmış olan bu trafik verisi içerisindeki paketlerin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir.

Oluşturulan laboratuar ortamında kablolu ağlarda TAP ve SPAN yöntemi, kablosuz ağlarda ise WiFi trafik yakalama yöntemi kullanılarak trafiğin kaydedilmesi uygulamalı olarak öğretilmektedir. Daha sonra ise kopyalanan bu trafik verisi içerisindeki paketlerin çeşitli yazılımlar kullanılarak detaylı incelenmesi eğitimi verilmektedir.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo09

Mobil Cihaz Adli Analizi Eğitimi

Mobil cihazlara müdahale ve kopyalama işlemleri diğer bilişim sistemlerine nazaran bazı farklılıklar taşımaktadır. En belirgin farklılık ise mobil cihazların açıkken kopyasının alınması gerektiğidir.

Mobil cihaz, SIM kart ve hafıza kartlarının bir plan dahilinde çeşitli teknik ve yöntemlerle kopyalanması ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi için bu alanda özel bir eğitim almayı gerektirmektedir. Zira, mobil cihazlarda kullanılan Android, iOS, Windows, RIM, Symbian, Bada, Linux gibi işletim sistemleri bulunan cihazların hafızalarının kopyalanması ve incelenmesi işlemleri birbirine göre farklılıklar taşımaktadır.

Bu eğitimimize katılan katılımcılar mobil cihaz incelemeleri için dünya çapında kullanılan cihaz, sistem ve yazılımları kullanarak bu alandaki deneyimlerini üst seviyeye çıkaracaklardır.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo10

Mobil Cihazlarda Zararlı Yazılım İnceleme Eğitimi

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan cep telefonları ve tablet bilgisayarlar üzerinde zararlı yazılım incelemesinin detaylı olarak ve uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimdir.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo11

Bilgisayarlarda Zararlı Yazılım İnceleme Eğitimi

Zararlı yazılımlar (Malware), çalıştıkları sistemde, kullanıcının bilgisi ve rızası olmadan gizlice, dinleme, izleme, kaydetme ve silme gibi kötü niyetli eylemleri yerine getiren yazılımlardır. Zararlı yazılımların ne yaptığını ve ne tür bir işleve sahip olduğunu ortaya çıkarmak için ileri seviye inceleme ve analiz yapmak gerekmektedir.

Bu nedenle zararlı kod analizi çok zor ve bir o kadar da meşakkatli bir iştir. Veri toplama esnasında tüm platformlar incelenir, zararlı kod özellikleri ile ilgili yapılar tespit edilir, atak vektörlere bakılır, zararlı yazılımın kimliğini saptamak için her türlü dosya tipi, sabit veriler, kütüphaneler ve etkileşimler incelenir. Daha sonra, elde edilen verilerin test ve simülasyonunun yapılması gerekir.

Zararlı yazılım analizi yapacak uzmanın statik ve dinamik analiz yapabilecek bilgi ve deneyimde olması gerekmektedir. Bu eğitimimize sanallaştırma, konfigürasyon, disassemblerler, dosya format analizcisi, veri taşıyıcılar, koklama ve paket analizi ile debugger gibi yöntem ve tekniklere ilave olarak tersine mühendislik yöntemleri öğretilmektedir.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo12

Geçici Bellek (RAM) İnceleme Eğitimi

Uçucu delillerin en başında geçici bellekler (RAM) gelmektedir. Bir bilişim olayında özellikle işletim sistemi çalışıyorsa geçici belleklerin de usulüne uygun bir şekilde kopyalanması ve incelenmesi olayın çözümünde çok büyük katkı sağlamaktadır.

Bu eğitimimiz de geçici belleklerin çeşitli yöntemler kullanılarak kopyalanması ve kopyalanan veriler üzerinde detaylı inceleme yapma teknikleri bu alanda kullanılan çeşitli yazılımlar eşliğinde öğretilmektedir.

Eğitim Süresi: (2) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo13

DVR ve CCTV Sistemleri İnceleme Eğitimi

Dünya genelinde güvenlik denilince akla ilk gelen sistemlerin başında güvenlik kamera sistemleri gelmektedir. Ses ve görüntüyü talep edilen şekil ve sürede kaydeden bu sistemler çeşitli kaydetme metotları ve video codec’leri kullanmaktadır. Bu nedenle görüntü ve ses verilerinin kaydetme formatları ile kaydetme şeklinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Özellikle bu sistemlerden veri kurtarma yapabilmek için DVR sisteminin marka, model, kayıt ortamı ve kayıt şeklinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca DVR sistemleri tarafından kaydedilen görüntülerin netliğinin ve görüntü içerisindeki objelerin görüntü kalitesinin artırılması eğitimini bugüne kadar çözümünü yapmış olduğumuz yüzlerce DVR sisteminden elde ettiğimiz tecrübeler ışığında vermekteyiz.

Eğitim Süresi: (3) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

FromAETo14

Elektronik ve Fiziki Arama & Tarama Eğitimi

Gizli dinleme ve izleme tehdidine karşın özel ve hassas yerlerin kontrol ve aranması önemli bir ihtiyaçtır. Bu eğitim, özel ekipman ve cihazlarla yönetici odaları, VIP ve toplantı odalarının siber casusluk tehdidine yönelik aranması, taranması ve tespit edilen hususların raporlanması süreçlerini kapsamaktadır.

Eğitim Süresi: (5) Gün

Eğitimin Hedef Kitlesi: Adli Bilişim uzmanları, bilirkişiler, SOME personeli, kolluk ve güvenlik personeli, IT yöneticileri, Denetçiler, Soruşturmacılar, Suistimal inceleme uzmanları, Bilişim hukukçuları, Avukatlar, Öğrenciler, Adli Bilişime ilgi duyanlar.

logo-yapışık