Suistimal İncelemesi

Hayatın doğal akışı içerisinde bir bilişim suçu ya da suistimali ile her an karşı karşıya gelebilirsiniz. Yaşanan bilişim olayının türüne göre bilişim suçu ya da suistimalinin hedefi, kurbanı ya da farkında olmadan aracı olabilirsiniz.

Kişisel ve kurumsal hayatta en çok karşılaşılan bilişim olayları aşağıda sıralanmıştır:

 • Bilgisayar ve bilgisayar ağlarına yetkisiz erişim
 • Bilgisayar ve bilgisayar ağlarına sabotaj
 • Veri çalma, bozma, silme ve sızdırma
 • Kişisel ve kurumsal verilerin ve formüllerin çalınması
 • Endüstri casusluğu
 • Şirket içi ihbar, tehdit ve şantaj
 • Menfaat temini ve paylaşımı
 • Görevi ve nüfuzunu kötüye kullanma
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Casus yazılım ve zararlı yazılım bulaştırma ve yerleştirme
 • Elektronik böcek, dinleme ve izleme cihazları yerleştirme
 • Gizli izleme, dinleme ve takip
 • Yasalarca suç sayılan fiil ve eylemlerin bilgisayar ve internet üzerinde yapılması

Ancak, yukarıda sıralanan olayların bir bilgisayar ya da bilgisayar ağları üzerinde meydana gelmesi halinde olayın mağdurları olan kişi, kurum ya da kuruluşlar karşılaşılan durumun vahameti ne olursa olsun maalesef adli mercilere müracaat etmek yerine kendi kendine çözüm arayışına girmektedir. Kişi, kurum ve kuruluşları bu şekilde davranmaya zorlayan en büyük etkenler;

 • Özel hayatın gizliliği
 • Kişisel ya da kurumsal mahremiyet
 • Olayın duyulması halinde oluşacak prestij kaybı
 • Müracaat edilmedi durumunda adli işlemlerin uzun sürmesi ya da çoğu zaman sonuçsuz kalması durumudur.

Ancak, kişi ya da kurumlar, bir bilişim suçu ya da suistimali ile karşılaştığında, bilişim olayına müdahale, dijital delillerin toplanması ve muhafaza edilmesi konularında geç kalır ya da eksik işlem yaparsa olayın çözülmesi zorlaşmakta ve çoğu zaman ehliyetsiz kişilerce yapılan hatalı ve eksik işlemler nedeniyle imkânsız hale gelmektedir.

Bu nedenle, bir bilişim suçu ya da suistimali ile karşı karşıya gelindiğinde, karşılaşılan olay ya da sorunun büyüklüğü ne olursa olsun atılacak idari, hukuki ve teknik alanlardaki adımların bir sıra ve plan dahilinde profesyonel bir ekip danışmanlığında atılması olayın çözümü ve sonucu ulaştırılması açısından son derece önem taşımaktadır.

DIFOSE, karşılaşılan olayın türü ve özelliği ne olursa olsun yıllarını suç ve suistimalle mücadelede geçirmiş uzman personeli ile profesyonel danışmanlık ve suistimal inceleme desteği sunmaya hazırdır.

Sunmuş olduğumuz hizmetler hakkında daha detaylı bilgi ve teklif almak için lütfen iletişime geçiniz.