Members - Timur ÖZCAN

Timur Özcan

Ağ Adli Bilişimi Uzmanı

İlk ve orta eğitimini Frankfurt-Almanya’da tamamlamış ve Frankfurt Üniversitesi’nde Bilişim Teknolojileri alanında lisans derecesini aldıktan sonra özellikle bilişim ağları konusunda çeşitli eğitimler almış ve bu alanda uzmanlaşmıştır.

Yaklaşık 20 yıldır bilişim ağları, ağ performansı, ağlarda sorun çözümleme, ağ güvenliği alanlarında çalışmaktadır ve halen Avrupa genelinde kurumsal firmalara belirtilen alanlarda profesyonel çözümler sunan Neox Networks GmbH şirketinin CEO’sudur.

Özellikle bilgisayar ağlarının mimarisi, tasarımı, trafik yönetimi, monitör etme, sorun çözme, performans artışı sağlama gibi alanlarda yoğun olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilgisayar ağlarında işlenen suçlar ve suiistimallerin tespiti, incelenmesi, analiz ve raporlanması konusunda başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği’ne dahil diğer ülkeler tarafından da bilirkişi olarak sık sık görevlendirilmektedir. Bilgisayar ağlarında adli bilişim uygulamaları konusunda çeşitli yayınları ve makaleleri bulunmaktadır.

Timur Özcan’ın aşağıdaki konu başlıklarında uzmanlıkları bulunmaktadır:

• Ağ Analizi

• Bilgisayar Ağları Adli Analizi

• Ağ Performans Ölçümü

• Ağ Adli İzleme ve Denetim

• Ağ Güvenliği

• VOIP Trafik Analizi ve Performans Testleri

• Derinlemesine Paket Analizi (DPI)

• Ağ Trafiği Yakalama (Capturing)

• TAP Cihazları ve Kurulumu

• Ağ Altyapı Kurulumu

• Kablosuz Ağ Analizi

• Veri Aktarma