Şükrü DURMAZ

Şükrü Durmaz

Adli Bilişim/Siber Güvenlik Uzmanı

Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisliği lisans diploması ile mezuniyetinin ardından 15 yıl boyunca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; “Bilişim Suçları” ve “Adli Bilişim” alanlarında görev yapmış ve Şubat 2013’te kendi isteği ile emekli olmuştur.

Görevi esnasında, üç binin üzerindeki bilişim suçu vakasında kolluk görevlisi ya da bilirkişi olarak görevlendirilmiş; olaya ilk müdahale, suçun tespiti, delillendirilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve adli mercilere sunulması işlemlerini fiilen yerine getirmiştir.

Mesleki bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla; Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında “Veri Depolama Aygıtlarının Adli Bilişim Açısından İncelenmesi” konulu bitirme projesi ve Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bilişim Suçlarının Sosyolojik Analizi” konulu tezi ile iki farklı alanda yüksek lisans yapmıştır.

Meslek hayatı boyunca, Jandarma Okullar Komutanlığı’nda “Bilişim Suçları”, NATO-Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi-BIOEM’de (NATO-PfP Training Centre) “Organize Suçlarla Mücadelede Teknolojinin Kullanımı” konulu dersleri vermiştir. INTERPOL, EUROPOL, FIEP, NATO, OSCE gibi pek çok uluslararası organizasyonların toplantılarında “Bilişim Suçları”, “Adli Bilişim”, “Yeni Tehdit ve Riskler” konularında konuşmalar yapmış, seminer ve konferanslar vermiştir.

2013 yılı içerisinde, Abu Dhabi Polytechnic Üniversitesi’nde Abu Dhabi ve Dubai Polis teşkilatlarına “Bilgisayar Adli İncelemesi, Network Adli İncelemesi ve Mobil Cihaz Adli İncelemesi”, 2014 yılı içerisinde, Nijerya’nın Lagos şehrinde, bankacılık ve finans sektöründeki BT yöneticilerine “Siber Olaylara Müdahale ve Adli Bilişim”, 2015 yılı içerisinde Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Azerbaycan’ın “Adli Bilişim” ve “Siber Güvenlik” alanında çalışan personeline “Etik Hacking ve Sızma Testi”, “Temel Adli Bilişim” ve “Mobil Cihaz Adli İnceleme” eğitimlerini vermiştir.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü’nde NATO’ya üye ülkelerin personeline düzenli olarak her iki ayda bir verilen Siber Güvenlik Eğitimi içerisindeki «Adli Bilişim (Digital Forensics)» eğitimlerini vermektedir. Ayrıca, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Siber Güvenlik Bölümü’nün “Siber Güvenlik Yüksek Lisans” programında misafir öğretim görevlisi olarak adli bilişim ile ilgili dersleri vermektedir.

Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan bilirkişi listesine 2006 yılından bu yana “Bilişim-İnternet Suçları”, “Adli Bilişim” ve “Bilgisayarda suçun delillendirilmesi” konularında bilirkişi olarak kabul edilmiştir.

İngiltere Ulusal Bilişim Suçları Birimi (National Hi-Tech Crime Unit-NHTCU) tarafından verilen “Hi-Tech Crime Investigator”, Avrupa Birliği tarafından verilen “Cybercrime Investigator”, “NTFS Forensics Specialist”, “Mobile Phone Forensics Examiner”, Accessdata firması tarafından verilen “Windows Forensics” ve “Internet Forensics”, X-Ways Forensics, Oxygen Forensics, Forensic Explorer, IEF, EC-Council CEH, EC-Council CHFI, EC-Council NSA sertifikalarına sahiptir.


Adli Bilişim/Siber Güvenlik Uzmanı

Donanımlar

Yazılımlar