Richard BESLIHAN

Richard Beshlihan

Mobil Cihaz Adli İnceleme Uzmanı

New York Emniyet Müdürlüğü, Bilişim Suçları Şubesi, Dahili Araştırmalar Birimi’nde bilişim suçları amiri olarak çalışmış ve görev yaptığı 23 yıl süresince yüzlerce bilişim suçu vakasını aydınlatmıştır. Görevi esnasında özellikle soruşturulması hassas ve önemli konuları çalışmış ve bu alanda göstermiş olduğu başarıdan dolayı pek çok ödül almıştır.

Aynı zamanda New York Emniyet Müdürlüğü bilişim güvenliği denetçisi ve planlayıcılığı görevini de üstlenmiş ve bu alanda New York Emniyet Müdürlüğü’ne pek çok yeniliğin kazandırılmasında öncü olmuştur. New York Eyaleti tarafından verilen bilişim suçları araştırmacısı, adli bilişim uzmanı, dahili soruşturmalar uzmanı ve kolluk uzmanı olarak pek çok sertifikaları bulunmaktadır. Ayrıca, New York Eyalet Mahkemeleri tarafından uzmanlığı ile ilgili alanlarda bilirkişi olarak tescil edilmiş ve bu alanlarda sık sık bilgi ve görüşü müracaat edilen bir uzman olmuştur.

Kendisi halen emekli olduğu New York Emniyet Müdürlüğü için sözleşmeli eğitmen olarak çalışmakta ve aşağıdaki belirtilen konularda ileri seviye eğitimler vermektedir:

  • Kolluğun Profesyonelliğinin Artırılması
  • Dahili Soruşturmalar
  • Bilişim Suçları Soruşturmaları
  • Adli Bilişim İncelemeleri
  • Gizli Soruşturma Teknikleri

Mobil Cihaz Adli İnceleme Uzmanı

Donanımlar

Yazılımlar