Ramon CRUZ

Ray Cruz

Adli Bilişim Uzmanı

Uzun yıllar New York Emniyet Müdürlüğü’nde bilişim suçları, olaya müdahale, delilleri toplama, inceleme ve analiz alanlarında kıdemli uzman olarak görev yapmış. Özellikle internet incelemeleri, internette çocukların istismarı, sohbet ve sosyal medya alanındaki vaka tecrübesi ile tanınmış bir uzmandır.

Özellikle gizlenmiş ya da tespiti zorlaştırılmış suç ve delilleri ortaya çıkarmada son derece tecrübe sahibi olan Ray Cruz bu alanda sayısız başarılara imza atmış bir profesyoneldir. Özellikle New York Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı dönemde internette çocuk istismarı yapan şüphelilerin tespiti ve şüphelilere ait dijital delillerin incelenmesindeki başarılarından dolayı sayısı ödüller almıştır.

Ray Cruz’un önceleri bir hobi olarak başlayan ancak daha sonra harika tasarımlar yaptığı en önemli yeteneklerinden birisi de adli bilişime yönelik çeşitli donanımları tasarlamak ve adli bilişim yazılımlarının bu donanımlar üzerinde maksimum verimle çalışmasını sağlamaktır. Özellikle iş istasyonları, PC ve diğer adli bilişim ekipmanlarının ihtiyaca yönelik olarak özel tasarlanması sonucu vakaların kısa sürece çözümlenmesinde %160’a varan verimler elde etmiştir.

Ray Cruz, aşağıdaki konu başlıklarında profesyonel eğitimler vermektedir:

  • Bilişim suçlarına müdahale ve delilleri toplama
  • Bilişim suçları araştırması
  • İnternette suç tespiti ve delillendirilmesi
  • İnternette çocuk istismarı ile mücadele
  • Adli bilişim ekipmanları tasarım ve kullanımı
  • Adli bilişim laboratuvarı kurulumu ve geliştirilmesi.

Adli Bilişim Uzmanı