Görüntü İnceleme ve Analiz

Adli görüntü, herhangi bir adli vaka sonucunda delil niteliği taşıyan ve olayın aydınlanmasını sağlayabilecek her türlü kayıt cihazından elde edilmiş görüntü olarak tanımlanabilir. Mahkeme tarafından delil olarak kabul edilen görüntüler, profesyonel veya kompakt fotoğraf makineleri, cep telefonları, güvenlik kameraları gibi her türlü kayıt cihazı ile elde edilebilmektedir.

Adli görüntü inceleme alanları aşağıda belirtilmiştir:

Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri İle Görüntü Zenginleştirme ve Onarma

Matlab, Python vb. diller veya bu diller aracılığıyla üretilmiş olan yazılımlar kullanılarak görüntüler içerisinde istenilen bölgelerde ve amaca yönelik teşhis ve tespite yönelik çalışmalar yapılmasıdır.

  

Olay Kurgusunun Ortaya Çıkarılması İle Olayın Oluş Şeklinin Ve Faillerinin Ortaya Konulması

Gerçekleşmiş bir adli olay sonrası soruşturmacı ve kovuşturmacı birimler tarafından delil kabul edilmesini sağlayabilecek şekilde olayı aydınlatan video olay kurgularının oluşturulmasıdır. Sayısal görüntü işleme teknikleri kullanılarak iyileştirilen görüntüler üzerinde kurgu çalışmaları yapılır ve kronolojik olarak oluşturulan olay kurgusu videoları mahkemeye delil olarak sunulur. Bu itibarla bir olay şüphelisinin olayı gerçekleştirme safhası veya öncesinden başlanarak istenilen zamana ve konuma kadar olayı görüntüleyen kameralar kullanılarak olay kurgusu ortaya konulur.

Görüntü Karşılaştırma (Nesne, Mekân ve Şahıs Karşılaştırma)

Görüntüler içerisinde karşılaştırılması istenilen şahıslar ile şüpheli olduğu düşünülen şahıslara ait mukayese fotoğraflar arasında morfolojik ve antropometrik yöntemler kullanılarak karşılaştırmalı incelemeler yapılır. Bu karşılaştırmalı incelemeler ayırt edici yönler kullanılarak araçlar ve diğer nesneler arasında da yapılabilir. Bilimsel teknikleri kullanılarak yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda benzerlik veya farklılık görülen bölgeler belirtilerek bilimsel metodlara dayalı ekspertiz raporlaması yapılır.

Manipülasyon (montaj, kurgu vb.) Tespiti ile orijinalliğin teyidi

Video görüntüleri ve fotoğraflar içerisinde anlam bütünlüğünü değiştirmeye yönelik değişikliğin yapılıp yapılmadığına yönelik incelemeler yapılır. Bu incelemeler yazılımsal ve görsel olmak üzere iki ayrı alanda incelenir. Bu incelemeler sonucunda manipülasyonun gerçekleştirilmiş olduğu lokasyonlar analiz sonuçları ile birlikte ortaya konulur. Bütün yapılan analizler sonucunda uzmanın kanaati de bu bulgular ile sentezlenerek raporlama yapılır.

Steganografi (Görüntü İçerisine Veri Gizleme)

İçerisinde gizlenmiş veri olduğu şüphelenilen dijital bir görüntü üzerinde kriptografi yöntemleri kullanılarak gizli veri dekript edilmeye çalışılır. Bu tür incelemeler sayısal görüntü işleme tekniklerinden faydalanılarak yapılmaktadır. Bir resim veya video içerisine yerleştirilen gizli watermark (filigran) bilgileri üzerinde de orijinallik analizi yapılarak watermark bilgisinin değişip değişmediği kontrol edilir ve raporlama yapılır.