Adli Ses ve Konuşma İncelemeleri

Konuşmacı Teşhis ve Tanıma; Adli olaylara konu olmuş kayıtlarda kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından üretilmiş konuşmaların (asıl kayıt), kim/kimler tarafından üretilmiş olabileceğini belirleme amacıyla kimliği bilinen konuşmacılardan alınan örnek konuşma kayıtlarıyla (karşılaştırma kaydı) karşılaştırılması şeklinde yapılan incelemedir.

Bunun yanı sıra kimliği bilinmeyen konuşmacılar tarafından üretilmiş 2 (iki) veya daha fazla konuşma kaydının aynı şahsa ait olup olmadığını belirleme amaçlı bir “Konuşmacı Teşhis ve Tanıma” incelemesi türü olan “Konuşmacı Eşleme” çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

Kayıt İyileştirme; Adli olaylara konu olmuş net ve anlaşılır olmayan kayıtlar üzerinde yapılan filtreleme, sinyal iyileştirme ve belirginleştirme çalışmalarıdır. Adli ses kayıtlarında çoğu zaman istenmeyen sinyaller (gürültüler) duyulması gerekli olan bölümleri engelleyebilmektedir.

Bu tür istenmeyen sinyallerin özel yazılımlar ve donanımlar kullanarak önüne geçilmesi ve duyulması istenen sinyalin (insan sesi, arka plan sesi vb.) anlaşılabilir hale getirilmesi genel olarak bu inceleme çeşidi içerisinde yer alır.

Kayıt Güvenilirliği; kısaca, kaydın orijinalliğinin araştırılması olarak da betimlenebilecek “Kayıt Güvenilirliği” incelemelerinde, kayıt üzerinde ekleme, silme vb. müdahalelerin yapılıp yapılmadığı tespit edilmektedir. Belirtilen müdahalelerin sebep olduğu kesintilerin sürelerinin ve anlama etkilerinin belirlendiği bu inceleme türünde işitsel ve görsel analizler sonucu kaydın ilk üretildiği halini koruyup korumadığına dair tespitler yapılmaktadır.

Bununla birlikte; İnceleme Alanları dışında, “Konuşmacı Profili Belirleme”, “Sinyal Analizi İncelemeleri”, “Adli Metin İncelemeleri (Yazar Eşleme)”, “Kayıt Çözümü (Konuşmaların yazılı hale getirilmesi) ve Konuşmacı Teşhis ve Tanıma Analizlerinde kullanılabilecek ölçütlere sahip “Konuşma Örnekleri” alınması şeklindeki taleplere de yanıt verilebilmektedir.