Hakkımızda

DIFOSE Bilişim Bilgisayar Eğitim Danışmanlık İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., bilişim suçları ve adli bilişim...

Devamı

Çözüm Ortaklarımız

Kuruluşumuzla birliktelik yapan firmalar ve firmalara ait bilgiler...

Devamı

Difose Lab

Adli bilişim alanındaki etkinlik ve yeniliklere ait duyurulara ulaşım noktası...

Devamı

Bilirkisilik

Adli bilişim alanında bilirkişilik yapmak isteyenler için paylaşım noktası..

Devamı

Kaynaklar

Üyelerimiz tarfından paylaşılan çeşitli dokümanlara buradan ulaşabilirisniz...

Devamı

 

Deliller ceza yargılamasında suçun ispatı açısından oldukça önemlidir. Bilişim suçlarında delillerin elde edilmesi, bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanması, incelenmesi ve raporlanması teknik bilgi ve deneyimin yanı sıra önemli ölçüde teknik donanım gerektirmektedir. 

Devamını oku...

CMK 69’uncu maddede bilirkişinin reddine yönelik hususlar düzenlenmiştir. Buna göre, hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerli olmaktadır. Red hakkını Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, ret hakkını kullanabilmektedir. Reddi talep eden kişinin red talebine yönelik nedeni ve dayandığı olguları göstererek açıklamakla yükümlülüğü vardır.

Devamını oku...

 

CMK’nın 67’nci maddesinde bilirkişinin raporu ve mütalaasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre,

Devamını oku...

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 ila 266’ncı hükümleri bilirkişiye (evlivukuf) ilişkin hususları kapsamaktadır. Buna göre bilirkişide aranması gereken özellikler kısaca aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Devamını oku...

Bilirkişinin görev alanı bilirkişi olarak atanmasına ilişkin karar ile belirlenmektedir. Zira CMK 66’ncı maddenin 1’inci fıkrasında “Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Devamını oku...

CMK’nın 64 üncü maddesinde bilirkişilerin nasıl atanacağı düzenlenmiştir. Anılan hükme göre kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikli olacak şekilde, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listeden bilirkişi ataması yapılabilmektedir.

Devamını oku...

Bilirkişi; çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir. Basit bir anlatımla, bilirkişi, uzmanı olduğu konuda inceleme, araştırma, tespit ve değerlendirme yapan kişidir. Bilirkişinin amacı teknik ve özel bilgisi ile hâkime, savcıya veya mahkemeye yardımcı olmaktır.

Devamını oku...
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top